Om KMP

Historik

1990 startade Ulf Wikström företaget KMP Kalmar Maskin Projekt AB. Verksamheten var då i första hand inriktad på förpackningsmaskiner och så småningom olje- och ved-pannor. I mitten av 90-talet startades tillverkning av pelletsbrännare och kaminer.

 

Hösten 2006 blev företaget uppköpt av Ariterm AB. Ulf fortsatte då som anställd utvecklingschef. Fokus låg på pannor och brännare, men även kaminer.

Sommaren 2015 bildades ett nytt företag med namnet KMP Pellet Heating AB med fokus bara på pelletskaminer. Företaget förvärvade därför den 1/7 pelletskaminerna från Ariterm.

 

Sedan december 2015 är all tillverkning av pelletskaminer förlagd till Borgholm.

 

Företaget har återförsäljare i hela landet, dessutom Danmark, Finland, Norge, England, Estland och Holland.

– KMP Pellet Heating AB –

Fabriksvägen 1, 387 36 Borgholm

0485-650 480 email@kmp-ab.se

fax 0485-650 488