LILLA FRÖ

KMP Lilla Frö


Lilla Frö är trots små dimensioner och ringa vikt en fullvuxen kamin med rejält pelletsförråd, som ger lång brinntid och med samma höga verkningsgrad som våra övriga kaminer.

Lilla Frö har design och format som passar i de flesta hemmiljöer. Sidor och topp är lackerade i svart eller vitt och fronten i gjutjärn finns i svart eller sivergrå.

Lilla Frö är ett lättskött och prisvärt alternativ som ger skön värme och extra myskänsla i fritidshus och mindre villor.


Lilla Frö kan med fördel anslutas till väggfläkten Drag om ditt hus saknar skorsten eller du vill placera kaminen mot en yttervägg.

C:a-pris inkl. moms

32.500:-/36.500:-*

Effekt (min-max)

2,5-5 kW

Pelletsförråd volym

31 liter

Pelletsförråd kapacitet

c:a 20 kg

Verkningsgrad

> 94%

Strömförsörjning

230 VAC, jordat uttag

Rökrör diameter

76 mm

Vikt

70 kg

Ljudnivå

<45 dB(A)

Bredd x Djup x Höjd

520 x 430 x 1030 mm


*pris för skorsten/för Drag

BROSCHYR

MANUAL

PRESTANDA-

DEKLARATION

Ny styrning


Lilla Frö har en helt ny, intelligent styrning bestående av en kontrollpanel med tryckkänslig färgdisplay som har inbyggt WiFi. Kaminen kan anslutas till det trådlösa hemmanätverket, och styras via webläsaren i mobil, padda eller dator oberoende var du befinner dig.


Finns inte trådlöst internet kan kaminen fjärrstyras med SMS med hjälp av tillbehöret GSM-styrning.


Styrningen mäter undertryck, förbränningstemperatur och rökgastemperatur och justerar med hjälp av dessa parametrar matningen av pellets för att ge en optimal förbränning oberoende av pelletssort och storlek.


Den nyutvecklade brännarkoppen ger extremt goda rökgasvärden med mycket hög verkningsgrad och minimala utsläpp av koloxid, oförbrända kolväten och partiklar. Kaminen klarar med mycket bred marginal de krav som ställs i det nya Ekodesign-direktivet.