Om pelletsvärme

– sänker din elkostnad –


Bästa sättet att sänka sin elkostnad är att helt enkelt inte använda el. Till skillnad mot en värmepump, som fungerar som sämst när den bäst behövs, ger pelletskaminen samma värme oberoende av utetemperaturen. Pelletskaminen är ett perfekt komplement till värmepumpar när det är som kallast och elen som dyrast.


Diagrammet* visar hur energipriserna i Sverige har utvecklats  de senaste åren.  Pelletspriset har varit tämligen stabilt, medan  elpriset varierat kraftigt. Elpriset bedöms av bl.a. Energimyndigheten komma att öka kraftigt framöver, inte minst i när effekttarifferna succesivt införs (alla elbolag skall ha infört effekttariffer senast 2027-01-01). Under våren 2024 har pelletspriset stegvis sjunkit för att nu ligga kring 1,15:-/kWh, eller 90:-/säck (16 kg)


*källa:  Pelletsförbundet

 


– värmer en hel villa –


Våra pelletskaminer täcker större delen av en normalstor villas värmebehov och kan vara en primär värmekälla för ditt boende eller komplettera din nuvarande uppvärmning.


Kaminen är termostatreglerad vilket innebär att den tänder sig själv när temperaturen sjunker och sprider värmen i huset med en inbyggd, tystgående fläkt. När du kommer hem på kvällen brinner det redan i kaminen och det är varmt och skönt. Bättre kan det inte bli.Pelletskamin är det bästa alternativet för dig som:


- har direktverkande elvärme. Pelletskaminen värmer huset till mindre än halva kostnaden med nuvarande elpriser. Ju mer elpriset stiger, desto snabbare betalar sig investeringen. Dessutom får du en mysig låga på köpet.


- har luftvärmepump. Kaminen utgör ett bra komplement när det blir kallare ute och värmepumpens verkningsgrad sjunker. Redan vid måttliga utetemperaturer ger pelletskaminen lägre uppvärmningskostnad än värmepumpen. 


- har berg- , jord- eller sjövattenvärmepump. Beroende på hur värmesystemet är konstruerat kan pelletskaminen konkurrera prismässigt vid låga utetemperaturer. Värmepumpen ger ju också "måttligt" mys…


- har fjärrvärme. När politikerna bestämmer att  fjärrvärmesystemet i kommunen är färdigutbyggt, stiger erfarenhetsmässigt energitaxan. Normalt brukar taxorna följa elpriset mer eller mindre, vilket gör att samma argument för pelletskamin kan användas som i övriga fall ovan.


- använder vedkamin. Inget går upp mot den vackra lågan i en vedkamin som är rätt eldad. Problemet med vedkaminen är den i praktiken låga verkningsgraden och de höga utsläppen av miljöfarliga ämnen, parat med att kaminen ger en sämre värmespridning jämfört med pelletskamin. Med en av KMP:s pelletskaminer får du dessutom en betydligt enklare skötsel. Men den största fördelen är nog ändå den automatiska driften, som gör att det är varmt i huset när man stiger upp på morgonen och kommer hem på kvällen. Vi på KMP hävdar dessutom att man får MERA MYS från en pelletskamin än en vedkamin eftersom lågan brinner mer och oftare än i vedkaminen, beroende på den lägre effekten!


För mer information, se följande filmer på Youtube:

Villaägande – Pelletskamin

Installation av Lilla Frö med Drag

Effektiv och trivsam värme med pelletskamin